Bouwkundig rapport Dordrecht
SEIVDAADVIES mag als bouwkundig expertisecentrum uw eerste aanspreekpunt zijn voor bouwkundige zaken, bijvoorbeeld als u een bouwkundig rapport wilt voor een gebouw in Dordrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Papendrecht, Zwijndrecht of omgeving. Verder bieden we ook raadgeving aangaande het energielabel, taxaties voor bedrijfspanden en woningen, en we springen in op overige kwesties op bouwtechnisch gebied.

SEIVDA is het woord advies, alleen staat het achterstevoren genoteerd. Daarmee benadrukt SEIVDAADVIES dat tweerichtingsverkeer tekenend is in het werk dat we doen. We rapporteren en adviseren pas nadat we actief hebben geluisterd naar u en we laten in figuurlijke zin ook uw gebouw spreken. Voor uw bouwkundig rapport in Dordrecht of omgeving betekent die visie dat we een keuringsafspraak afstemmen op uw agenda en dat we een eindrapport uitwerken dat nauwkeurig aansluit op uw doelen.

Ons bouwkundig rapport voor een gebouw in Dordrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Papendrecht of Zwijndrecht is voor een verkopende partij een belangrijk hulpmiddel om te voldoen aan de meldingsplicht voor bouwkundige gebreken. We kunnen ook een bouwkundig rapport maken in bijvoorbeeld Dordrecht voor de aankopende partij die daardoor achteraf nooit voor verrassingen kan komen te staan en voldoet aan de onderzoekplicht.

Alle betrokkenen mogen contact opnemen voor een keuringsafspraak en een daarop volgend deskundig rapport.
Voor verdere vragen of meer informatie kunt u ons altijd contacten