Bouwkundige keuring Eindhoven
Een bouwkundige keuring in Eindhoven, Veldhoven, Best, Valkenswaard of Veghel biedt zekerheid aan de betrokkenen die een gebouw willen aankopen of verkopen. SEIVDAADVIES voert zo’n bouwkundige keuring in Eindhoven of omgeving graag uit en kan ook andere bouwtechnische keuringen verrichten. SEIVDAADVIES werkt voor verenigingen, instellingen, bedrijven, en particulieren en kan alle nodige keuringen en adviesrapporten op bouwkundig gebied verzorgen.

Het eerste deel van een bouwkundige keuring in bijvoorbeeld Eindhoven bestaat uit een grondige visuele inspectie op locatie en daarbij wordt aan de hand van een groot aantal criteria de bouwtechnische kwaliteit vastgesteld. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar dakconstructie, sanitaire ruimtes, wanden, plafonds en technische installaties. Daarna volgt het tweede en meer tastbare onderdeel van de keuring: een deskundig digitaal keuringsrapport dat in begrijpelijk taal is uitgewerkt en voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. Het verschaft tot in detail constateringen over de feitelijke kwaliteit van het gebouw, de mogelijke bouwkundige tekortkomingen op korte en lange termijn, en het bevat ook een indicatie van de onderhoudskosten en herstelkosten.

Maak gerust een afspraak voor uw bouwkundige keuring in Eindhoven, Veldhoven, Best, Valkensaard of Veghel: dat kan via de contactgegevens. SEIVDAADVIES is u graag van dienst en kan indien gewenst ook eerst een passende offerte toesturen.
Voor verdere vragen of meer informatie kunt u ons altijd contacten