Verplichting koper

Verplichting koper

01-09-2019
Volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verkoper en makelaar verplicht om de (potentiële) koper zo volledig mogelijk over het huis te informeren: zij hebben een mededelingsplicht. Ook wel informatieplicht genoemd. Van u wordt verwacht dat u bepaalde zaken (laat) onderzoeken. Ook u hebt een onderzoek plicht.